Hoppa till innehåll

Ny bok för de yngsta i förskolan

oktober 2, 2018

Jag hör ofta pedagoger som säger att de yngsta barnen är bortglömda i Skuttis 2fortbildningssammanhang, under planeringsdagar, vid inköp av material och litteratur i förskolan. Därför blir det extra roligt när det kommer en ny bok för de yngsta barnen.

Författaren Stina Brandin har kommit ut med sin andra bok; Skuttis- det stora morotskalaset som vänder sig till barn 1-3 år. Med fina illustrationer av Hedvig Wallin får de yngsta barnen möjlighet att följa med Skuttis på sin väg till det stora morotskalaset.

Boken är skriven med en pedagogisk tanke att barn i tidig ålder ska få möjlighet att utveckla sin fantasi och sin språkliga förmåga genom interaktiva frågor. Denna kunskap lägger, i sin tur, grunden för ett fortsatt intresse för språkande och litteratur som barnen sedan bär med sig genom hela sin skoltid och in i vuxenlivet.

På varje sida i boken finns en eller flera frågor som ger pedagogen (eller föräldern) möjlighet att stanna upp och låta barnen, tänka, fundera och diskutera vad som kommer hända här näst, precis som författaren vill. Men jag ser en svårighet med att få barnen att känna att deras tankar och funderingar är intressanta när varje fråga har ett färdigt svar som presenteras i texten.

Skuttis1

Jag tycker personligen inte att det gör något eftersom det finns en nyfikenhet i frågorna och de färdiga svaren för berättelsen framåt. Men den som högläser måste vara uppmärksam, lyhörd och lämna utrymme för att fånga upp barnens tankar för att på så sätt skapa nyfikenhet och delaktighet precis som författaren har tänkt.

I senaste versionen av Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Genom att läsa Skuttis-Det stora morotskalaset, ser jag att pedagogerna på ett enkelt sätt kan arbeta mot flera av läroplanens språkliga strävansmål på ett lustfyllt och roligt sätt. Det går även att hitta matematiken i boken och koppla det till strävansmålen i matematik.

Några tips hur läsaren kan använda boken tillsammans med barnen:

 • diskutera hur många morötter som säljs på torget? Räkna tillsammans eller rita lika många egna morötter.
 • diskutera med barnen hur Skuttis ska göra för att få med sig alla morötterna som syns på bilden? Här kan barnen komma med många förslag.
 • vilka färger kan barnen hitta på godsaffärens vägg eller vilka färger och mönster finns hos skräddaren? Kan barnen hitta samma mönster någonstans på förskolan?
 • räkna hur många harar som sitter runt bordet.
 • be barnen berätta vad de vill äta när de fyller år? Kanske morötter?
 • barnen kan rita något de kommer ihåg från boken.
 • ta fram handdockor eller gosedjur och spela upp bokens handling som en teater för barnen. Spelar ni teatern flera gånger under en längre tid är min erfarenhet att barnen snart kommer vilja ta över en eller flera av rollerna från er pedagoger och därmed utvecklar de både självkänsla, självförtroende, motorik, språklig och matematisk utveckling.

Skuttis- Det stora morotskalaset ger oss pedagoger stora möjligheter att få in stora delar av läroplanens innehåll på ett enkelt och lustfyllt sätt, något som känns viktigt när vi arbetar med de yngsta barnen.

 

 

 

 

Nu är den här! Vikariehandboken- Din guide till förskolan

april 25, 2018

Jag skriver Förskolebloggen för att inspirera dig som arbetar i förskolan och vet att du gör skillnad. Men för att kunna göra skillnad krävs att alla som arbetar är ett team runt barnen och det är där Vikariehandboken blir viktig för verksamheten och för dig som snabbt ska komma in i arbetet.

Jag har skrivit Vikariehandboken till dig som är ny eller ska arbeta som vikarie under en kortare eller77410652_vikariehandboken omslag längre tid i förskolan. Eftersom varje förskola är unik i utformning och förutsättningar kräver det ganska mycket anpassning och lyhördhet av en vikarie eller ny medarbetare.

Syftet med boken är att ge dig en överblick av uppdraget på organisationsnivå och i praktiken och samtidigt ge handfasta tips för att du snabbt ska känna dig trygg med vad som förväntas. För den som vill fördjupa sig eller veta mer om någon del i boken finns lästips efter varje kapitel.

Boken kan även användas som diskussionsunderlag i befintliga arbetslag för att skapa gemensamma synsätt, arbetssätt och rutiner i förskolan.

Vikariehandboken-Din guide till förskolan finns att köpa på Adlibris.se, Akademibokhandeln.se, Bokus.se samt i webbshoppen på Gothiafortbildning.se, där du även kan gå in och provläsa några sidor.

 

 

 

Påsken närmar sig

mars 15, 2018

Påsken närmar sig och det brukar ge idéer och upplägg för det vi kallar påskpyssel. Men för att påskpyssla krävs en idé och varifrån kommer idén? Är det vi vuxna som styr vad barnen ska göra eller finns det möjlighet för barnen att vara delaktiga i valet av pysslet?

Utgå gärna från läroplanens strävansmål för att vara säker på att ni arbetar mot dem även under denna pysselperiod.

Även om barnen är delaktiga från början eller om vi vuxna bestämmer vad de ska göra för pyssel så är det viktigt att det är lätt att tillverka och att materialet ger barnen möjlighet att lyckas.

Visst kan man ha färdiga mallar, men min tanke är att barnen själva klipper ut , eller påsk 1färglägger mallen, den slutliga formen och utseendet spelar ingen roll.

Här har barnen klippt ut vita pappersägg på egen hand. Under tillverkningen kan man prata om äggets form och andra geometriska former i barnens närhet. Därefter har de fått klistra på fjädrar och ögon helt efter sin egen förmåga. När fjärdarna ska väljas finns stora möjligheter att benämna alla olika färger.

 

Tillslut ska pysslet hängas upp någonstans och då kommer barns inflytande in, de får själva välja var påskägget ska hänga och torka.

På bilden kom ett barn på att det skulle hänga i påskriset, men har man inget påskris går
det lika bra med plastblommorna som står i fönstret. När ett barn kommer på detta så vill flera dekorera blommorna med sina ägg och där har vi både inflytande och tron på sin egen förmåga.påsk 2

Glad påsk!

Tecken som stöd i kommunikation.

maj 14, 2017

Att använda tecken som stöd i en barngrupp behöver inte innebär att barnen har behov av särskilt stöd eller att de har talsvårigheter. Tecken som stöd kan användas för alla tecken som stöd fruktbarn hela dagen.

De yngsta barnen som ännu inte kan prata har möjlighet att göra sig förstådda med kompisar, men även till oss vuxna, detta skapar mindre frustration bland barnen.

De äldre barnen har möjlighet att få ytterligare ett språk med sig som underlättar alla kommunikation mellan varandra och mellan barn och pedagog. Då tal- och språksvårigheter ofta upptäcks redan på förskolan kan man se att det är positivt att alla barn lär sig tecken som stöd, därmed blir inget barn med svårighet utpekat, utan det blir en norm att tala med tecken som stöd med alla i gruppen.

Då tecken som stöd ger alla barn möjlighet att kommunicera minskar konflikterna mellan barnen. När alla barn kan uttrycka vad de behöver och inget barn behöver känna att pedagoger och andra kompisar missförstår minskar ilska och konflikter.

För att komma igång med tecken som stöd kan man börja med att titta på vilka ord mantecken som stöd mat ofta använder under dagen på förskolan. Det kan förslagsvis handla om frukter, kläder eller mat. Introducera ett eller ett par ord på en samling, använd sedan dessa ord så ofta det går direkt i verksamheten. Man kan även sätta upp bilder på orden i hallen eller på avdelningen så föräldrarna kan se vilka ord ni arbetar med. Då får ni till ett samarbete med hemmet på ett lustfyllt och spännande sätt som dessutom sätter fokus på barns språkande.

God jul och gott nytt år!

december 25, 2016

Förskolebloggen tar lite ledigt över jul-och nyårshelgen och startar upp igen i början på januari 2017 med nya spännande inlägg. 

Jag önskar alla en GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

Programmering med app

december 18, 2016

Här kommer en spännande fortsättning på hur ni kan arbeta med programmering i förskola och skola.

När varje barn har fått möjlighet att programmera sina kompisar och sig själva i era egna lokaler på förskolan eller i skolan som jag har beskrivit i tidigare inlägg, finns möjlighet att arbeta med programmering på lärplattor vilket är spännande för både barn och vuxna.

Jag har hittat några appar som är enkla att använda och du som pedagog kan på ett roligt sätt stimulera barnens abstraktionsförmåga och kreativitet, deras logiska och kritiska tänkande, deras förmåga att skapa fungerande algoritmer (instruktioner för att lösa en uppgift) och att skapa och känna igen mönster. Men viktigast av allt är ändå att barnen ges möjlighet att hitta lösningar genom att samarbeta med sina kompisar på ett kreativt sätt, det blir tydligt att allas åsikter kan vara viktiga för att lösa problemen för att få programmeringen att fungera.

För att enkelt komma igång med programmering på lårplattor tycker jag att ni kan prova ”Bleu-bee”. Det är en enkel app som inte kostar någonting och du som pedagog kan ge barnen olika uppgifter som ger olika lärande situationer beroende av vad just er barngrupp behöver träna på. I den här appen kan man välja på olika bakgrunder som barnen sedan ska göra en algoritm av utifrån en uppgift som du som pedagog ger dem.

Har man en barngrupp som behöver eller vill utmanas i att
skriva bokstäver kan manscreenshot_20161218-215630 använda en bakgrund med alla bokstäver. Låt barnen programmera roboten så den rör sig över bokstäverna i en ordning så barnets namn eller ett nytt ord bildas.

En annan uppgift blir också att ett barn programmerar roboten att skriva ett namn eller ett ord och sedan ska de andra barnen skriva ner bokstäverna i ordet och ljuda fram vilket namn eller ord som kompisen programmerade. Är ordet felprogrammerat kan det bli många skratt och bra diskussioner hur ordet egentligen skulle ha stavats.

Har man en barngrupp som arbetar med geometriska mönster finns goda möjligheter att screenshot_20161218-215717använda sig av en bakgrund som har geometriska former.

Ge barnen uppgifter att programmera roboten i lärplattan så den passerar förbi vissa former på sin väg mot det mål som ni har bestämt. Här kan man även benämna stora och små geometriska former för att göra det svårare eller mer komplicerat.

I lårplattan kan ni även välja andra bakgrunder som liknar olika världar där barnen kan ge varandra uppgifter att ta roboten från en plats till nästa.

Det som är en fördel är att man inte behöver köpa robotar utan allt finns i appen och screenshot_20161218-215810barnen får möjlighet att skapa problem och sedan lösa dem genom algoritmer. Det som också blir en fördel med appen är att det inte finns något rätt eller fel, uppgifterna går att lösa på många olika sätt. Detta gör att du kan ge flera grupper samma uppgift, sedan kan grupperna samlas och resonera och diskutera kring olikheterna i lösningen av algoritmen.

 

 

Programmering av robotar

november 8, 2016

I tidigare inlägg har jag beskrivit hur man kan arbeta med programmering i förskolan. Jag har även givit lite tips och inspiration som kan göra att det är lättare att se vad programmering är och hur det kan användas som en metod för att nå strävans målen i läroplanen.

Varje programmerare har ett problem som de ska lösa, men för att lyckas lösa problemet krävs att programmeraren plockar i sär problemet i mindre delar. Viktigt är också att programmeraren analyserar hur varje del programmeras för att fungera tillsammans och lösa det ursprungliga problemet.programmering-12

För att lyckas göra en programmering som fungerar som det är tänkt arbetar programmeraren gärna i team, där allas kunskaper och tankar är värdefulla för att utveckla och färdigställa programmeringen.

När barnen på förskolan får ett problem att lösa är tanken att de börjar samtala för att plocka i sär problemet i mindre delar. Sen återstår att diskutera sig fram till i vilka steg och i vilken ordning programmeringen ska sättas ihop för att fungera som barnen har tänkt.

Vill man börja med enkel programmering kan man läsa mitt tidigare inlägg om programmering.

Inspiration 1.
När barnen har programmerat varandra ett tag kan kan köpa in en liten robot som liknar en nyckelpiga, med programmeringsknappar på ryggen, se bilden. Men hjälp av knapparna kan man programmera den lilla roboten att gå i olika banor
programmering-8programmering-7

Inspiration 2.
Du som pedagog kan utmana barnen i läsning, skrivning, matematik och mycket mer tillsammans med den lilla roboten. Rita ett rutnät där varje ruta är stor nog för att den lilla roboten ska få plats, se bilden. programmering-11

I matematik kan utmaningen gå ut på att barnen ska hjälpas åt att programmera roboten att gå genom rutnätet från siffran 4, fram till den figur som visar fyra symboler.

Inom språk kan barnen få i uppgift att programmera roboten att gå genom det uppritade rutnätet. Varje ruta innehåller olika bokstäver som tillsammans bildar ett eller flera av barnens namn eller ett ord. Barnen ska programmera roboten att ta sig mellan bokstäverna i rätt ordning för att bilda namnet eller ordet

Här finns det även en möjlighet att ha två grupper med barn som får två olika ord eller namn, de programmerar sin robot att gå mellan rutorna så ordet eller namnet bildas. Sedan byter de rutnät och robot med kompisarna och låter kompisarna sätta igång det andra lagets robot för att lista ut vilket ord eller namn det första laget har försökt skriva.

Spännande och intresseväckande för alla barn i alla åldrar. Tänkte tipsa om ytterligare programmering i nästa inlägg, håll utkik öfe mer spännande och utmanande programmeringar.